170/126 Moo 1 Sanpapao,Sanaine,Chaingmai 50210 062-246-3932 sale_support@janssenmeditec.com Mon - Sat 8.30 AM. - 17.00 PM.

สติ๊กเกอร์

 

 
สติ๊กเกอร์งานจ่ายกลาง
สติ๊กเกอร์งานจ่ายกลาง เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับงานจ่าย สติ๊กเกอร์สำหรับบ่งชี้วัสดุทำปราศจากเชื้อภายในโรงพยาบาลที่มาพร้อมด้วยแถบ Steam Autoclave Tape ในตัวที่ถูกออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทที่ได้มีการการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มาพร้อมกับโปรแกรมบริการงานจ่ายกลางที่ถูกพัฒนาและออกแบบ โดยการพยายามนำเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในการจัดทำสติกเกอร์ระบุข้อมูลที่สำคัญของ อาทิ เช่น รายชื่อ , วันที่ผลิต , วันที่หมดอายุ , จำนวนวัน , เครื่องที่ , รอบที่ , ผู้เตรียม , ผู้ตรวจ , ผู้นึ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้บ่งชี้วัสดุที่ผ่านการทำปราศจากเชื้อ

 

 
สติ๊กเกอร์ติดซองยา
สติ๊กเกอร์ติดซองยา เป็นสติ๊กเกอร์ฉลากยาใช้พิมพ์ติดซองยาสามารถสั่งทำเป็นแถบชื่อ โลโก้ ได้ตามขนาดของลูกค้าที่ต้องการได้

 

 
สติ๊กเกอร์ช่วยจำ
สติ๊กเกอร์ช่วยจำ เป็นสติ๊กเกอร์ที่ระบุข้อความพิเศษ เช่น ยาอันตราย , ยาแช่เย็น ,  ยาเคมีบำบัด , ห้ามรับประทาน , ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม และรับประทานหลังอาหารทันที เป็นต้น

 

  สติ๊กเกอร์งานธนาคารเลือด
สติ๊กเกอร์งานธนาคารเลือด เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่มีกาวเหนี่ยวพิเศษ กันน้ำ กันความชื้น ฉีกไม่ขาด และสามารถทนอยู่ในอุณหภูมิติดลบได้

 

  สติ๊กเกอร์ห้อง LAB
สติ๊กเกอร์ห้อง LAB เป็นสติ๊กเกอร์ที่กันน้ำ กันความชื้น ทีกาวที่เหนียวติดแน่นกับหลอดบรรจุเลือด หรือภาชนะบรรจุสิ่งส่งตรวจ สามารถพิมพ์รายละเอียดข้อมูล และแถบบาร์โค้ดได้ชัดเจน

 

  สติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ
สติ๊กเกอร์ป้ายชื่อ เป็นสติ๊กเกอร์ที่กันน้ำ กันความชื้น มีกาวที่เหนียวติดแน่นกับป้ายข้อมือ หรือ กระดาษทางเวชระเบียนของผู้ป่วย สามารถพิมพ์รายละเอียดข้อมูลผู้ป่วย และแถบบาร์โค้ดได้ชัดเจน

 

  สติ๊กเกอร์ความร้อน
สติ๊กเกอร์ความร้อน หรือ Direct Thermal การพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง คือ การพิมพ์สติ๊กเกอร์โดยตรง ไม่ต้องใช้ริบบอน โดยผิวหน้าของสติ๊กเกอร์จะเคลือบสารเคมี เมื่อโดนความร้อนจะเปลี่ยนเป็นสีดำ F โดยไม่จำเป็นต้องใช้ริบบอน

 

  สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า เป็นสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า ป้าย สำหรับติดหีบห่อ ของชำร่วย และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มีทั้งเนื้อ สติ๊กเกอร์ PP สติ๊กเกอร์ PE และสติ๊กเกอร์เนื้อกระดาษ